Aura kebangkitan Mahasiswa di Bangi

Salam ukhuwah dan salam perjuangan.

Biar saja tinta berkata-kata, biar mudah diungkap dalam bahasa jiwa. Jangan biar lidah bebas menutur dusta, kelak merana menderita manusia. Alhamdulillah, satu semester semakin hampir berlalu, suasana peperiksaan mewarnai kalbu. Disana disini, manusia sibuk menghadap buku, menelaah pelajaran semata-mata untuk peperiksaan yang menunggu. Ku biarkan suasana itu berlalu, tanpa dihiraukan kerana ada perkara besar yang bakal tercetus. Aura kebangkitan ‘Mahasiswa’.

Alhamdulillah, satu semester disini sudah cukup aku untuk aku membuat kesimpulan umum bahawa :-

1. Sistem disini agak perlahan ditambah dengan pengurusan pentadbiran yang lemah

2. Pelajar disini tidak punya ruang untuk bersuara apatah lagi untuk mengetengahkan idea-idea baru.

3. Pimpinan pelajar hanya sibuk dengan program “syok sendiri” tanpa memikirkan objektif yang jelas dan manfaat pada semua.

4. Suasana disini hanya ibarat kilang yang menghasilkan produk separa kualiti kerana kurangnya penglibatan ilmiah dalam kalangan pelajar.

5. Mentaliti pelajar bukan masalah umum, tapi mentaliti pimpinan pelajar yang bermasalah.

6. Ketandusan pelajar-pelajar pada aktiviti yang bersifat ‘dwi-program’ yakni penggabungan antara intelektualism dan activism.

Mungkin banyak lagi kelemahan yang ingin dinukilkan disini, tapi seperti ku katakan biar saja tinta berkata-kata, memberi renungan pada semua.

Bukan permusuhan pada mereka yang ‘terasa’ yang ku hulurkan, hanya penambahbaikan pada system yang ada. Kalau ‘orang bermasalah’ yang ada dalam system, akhirnya system itu juga akan bermasalah. Namun, mengenal ‘orang bermasalah’ bukan mudah, seperti menilai warna yang samar. Kalau kain yang putih akan jelas tampak padanya tompok-tompok hitam, tapi kalau kain yang hitam punya tompok kelabu, agak sukar untuk kita mengenal pastinya.

Antara Tradisi dan Kontemporari

Semakin lama ku disini, akhirnya semakin mampu ku rungkai jua permasalah umum pada organisasi disini. Keselesaan pimpinan pelajar untuk mengikut tradisi adalah punca utama kelembapan proses pendidikan disini. Pendidikan yang dimaksudkan bukanlah pendidikan ‘literal’ tapi merangkumi spiritual dan fizikal. Aspek terlalu berpegang pada tradisi menyebabkan kita sering menyalahkan mentality para pelajar, sementara itu kita juga gagal untuk mengetengahkan idea-idea baru untuk dibangunkan bersama dalam suasana universiti yang seharusnya bangkit untuk melahirkan cendiakawan-cendiakawan untuk keperluan semasa. Mengapa terjadi sedemikian? Kuasa dan pengaruh adalah jawapannya. Masing-masing berjuang demi kuasa, kedudukan dan pangkat tanpa punya idea baru untuk digagaskan. Mahasiswa pula terlalu selesa membiarkan ketidakadilan ini berlaku. Apa yang pasti, kedudukan seseorang itu tidak diletakkan pada tempatnya, tidak juga diraikannya malah dipinggirkan dan disisihkan. Apa yang sedih ketidakadilan ini dilakukan pada mereka yang merupakan ‘ahli usrah’ yang dipanggil naqib, munaqib. Orang yang jahil diangkat, asalkan sudi menjadi ‘orang suruhan’. Orang yang mengkritik, membawa pembahuruan disingkirkan, biar apa cara sekalipun.

Tidakkah mereka sedar bahawa keadilan itu adalah bawaan utama ajaran Islam. Islam turun ke muka bumi dengan konsep keadilan. Islam memakmurkan dunia dengan keadilan. Islam juga mengetengahkan keadilan pada system manusia. Biar apa pun, ‘syabas’ kerana mereka berjaya melaungkan slogan ‘PERJUANGAN ISLAM” tanpa memahami apa intipati perbahasan akhlak, akidah, dan tasawwuf. Kadang-kala ku merenung dan memikirkan sejenak, adakah ini intipati perbincangan dalam usrah? Adakah ini yang diajar oleh As-syahid Hassan Al-Banna, tokoh yang mereka jadikan ikutan? Adakah ini yang dibawa dalam organisasi mereka? Semoga Allah mengampuni dosa mereka dan melembutkan hati mereka.

Landasan program dan modus operandi jua dipaksikan pada tradisi. Segala cadangan dan usul yang diketengahkan segera ditolak tanpa pernah mencuba mahupun diteliti dengan alasan system bermasalah, pelajar bermasalah bla.bla.. Akhirnya, tiada lagi suara-suara baru yang kedengaran dek meluat mendengar jawapan negative dari mereka yang punya kuasa. Soalnya, apakah ini jua keadilan? Kalau disentuh tentang bajet dan dana pelajar, ku kira sungguh terang-terangan, bahawa ketidakadilan berlaku. Pelajar terpaksa membayar duit aktiviti, tanpa adanya aktiviti. Kalau yang ada pun tidak banyak, dan terlalu spesifik pada sesetengah individu. Adapun, aktiviti-aktiviti yang dianjurkan pula tidak berbentuk ‘reformation’ tapi “extinction”; tidak memberi manfaat pada peserta kerana banyak program yang bersifat ‘sukaneka’ dan berhibur.

Bicara ilmiah

Sungguh pun aura kebangkitan dirasa, namun paksi pada semua ini adalah Ilmu. Orang yang jahil akan sukar menerima pandangan ilmiah bukan kerana terlalu berat untuk dihadam, tapi terlalu jahil untuk memahami. Sungguhpun kebolehan seseorang pada menerima sesuatu ilmu itu adalah berbeza-beza, tapi orang yang ikhlas dalam ‘mencerah’kan dirinya akhirnya akan memahami apa intipati perbahasan ini. Bukanlah nukilan ini untuk mencari persetujuan semua tapi sebagai pencetus idea bagi mereka yang terlalu ghairah memainkan sentiment agama dalam gerakan mereka sehingga menyebabkan rupa ‘agama’ itu tidak lagi indah dek kerana ‘keegoan’ mereka dalam manifestasi perbuatan mereka sehari-harian.

Sebagaimana sabda Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam:

Barangsiapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan maka Dia akan menjadikannya mengerti masalah agama.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Beliau Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda pula:

Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Maka barangsiapa mengambilnya berarti ia mengambil nasib (bagian) yang banyak.” (HR. Abu Dawud dan At Tirmidzi)

Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu syariat Allah dan bukan yang lainnya. (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal:11)

Penuntut Ilmu Hendaklah Menghiasi Dirinya Dengan Adab-Adab Sebagai Berikut:

Pertama: Mengikhlaskan Niat Hanya Karena Allah

Hendaklah dalam menuntut ilmu niatnya adalah wajah Allah dan kampong akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam:

Barangsiapa menuntut ilmu-yang mestinya untuk mencari wajah Allah-, tiadalah ia mempelajarinya melainkan hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia, pasti ia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat.” (HR. Ahmad dll). Ini adalah ancaman yang keras. (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal :25)

Apabila ilmu telah kehilangan niat yang ikhlas; berpindahlah ia dari ketaatan yang paling afdhal menjadi penyimpangan yang paling rendah. Diriwayatkan dari Sufyan ats Tsauri rahimahullah berkata: “Tiadalah aku mengobati sesuatu yang lebih berat dari niatku.”

Dari Umar bin Dzar bahwasanya ia berkata kepada ayahnya: “Wahai ayahku! Mengapa orang-orang menangis apabila ayah menasehati mereka, sedang mereka tidak menangis apabila orang lain yang menasehati mereka?” Ayahnya menjawab:” Wahai puteraku! Tidak sama ratapan seorang ibu yang ditinggal mati anaknya dengan ratapan wanita yang dibayar (untuk meratap). (Hilyah Tholibil ‘Ilmi, Bakr Abu Zaid hal: 9-10)

Kedua: Membanteras Kebodohan Dirinya dan Orang Lain

Hendaklah dalam menuntut ilmu berniat untuk memberantas kebodohan dari dirinya dan dari orang lain, karena pada dasarnya manusia itu jahil (bodoh), sebagaimana firman Allah:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (QS. An Nahl:78)

Imam Ahmad rahimahullah berkata:

“Ilmu itu tiada bandingannya bagi orang yang niatnya benar.” Mereka bertanya: ”Bagaimanakah hal itu?” Beliau menjawab: “Berniat memberantas kebodohan dari dirinya dan dari orang lain.” (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal 26-27)

Ketiga : Membela Syariat

Hendaklah dalam menuntut ilmu berniat membela syariat, karena kitab-kitab tidak mungkin bisa membela syariat. Tiadalah yang membela syariat melainkan para pengemban syariat. Disamping itu, bid’ah juga selalu muncul silih berganti yang ada kalanya belum pernah terjadi pada jaman dahulu dan tidak ada dalam kitab-kitab sehingga tidak mungkin membela syariat kecuali para penuntut ilmu. (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal 27-28).

Alangkah banyaknya kitab dan alangkah banyak pula perbedaan didalamnya! Seorang muslim tidak lagi tahu apa yang harus ia ambil dan apa yang harus ia tinggalkan? Dari mana memulai dan dimana berakhir! (Wasiyyatu Muwaddi’, Husain Al ‘Awayisyah hal :29-30).

Keempat : Berlapang Dada Dalam Masalah Khilafiyah (Perbedaan Pendapat)

Hendaklah selalu berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat yang bersumber dari ijtihad. Yaitu permasalahan yang memungkinkan seseorang berpendapat dan terbuka kemungkinan untuk berbeda. Adapun siapa saja yang menyelisihi jalan salafush shalih dalam masalah aqidah maka hal ini tidak bisa diterima dan ditolelir. (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal 28-29) . Baca pula untuk masalah ini kitab Perpecahan Umat, karya: Dr Nasir al ‘Aql, penerbit Darul Haq Jakarta.

Kelima : Mengamalkan Ilmu atau Zakat Ilmu

Hendaklah para penuntut ilmu mengamalkan ilmunya, baik berupa aqidah, ibadah, akhlak, adab dan muamalah, karena hal ini adalah merupakan hasil dan buah dari ilmu itu. Pengemban ilmu itu seperti pembawa senjata; Bisa berguna dan bisa pula mencelakakan sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam:

Al Qur’an itu membelamu atau mencelakakanmu.” (HR. Muslim)

Membelamu apabila kamu amalkan dan mencelakakanmu apabila tidak kamu amalkan. (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal:32)

Karena keutamaan ilmu itulah ia semakin bertambah dengan banyaknya nafkah (diamalkan dan diajarkan) dan berkurang apabila kita saying (tidak diamalkan dan diajarkan) serta yang merusaknya adalah al kitman (menyembunyikan ilmu). (Hiyah Tholibil Ilmi, Bakr Abu Zaid hal :72)

Keenam : Berdakwah Kepada Allah

Allah berfirman:

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran:104)

Hendaklah mendakwahkan ilmunya kepada Allah dalam berbagai kesempatan, baik di masjid, di majlis-majlis, di pasar dan diberbagai kesempatan. (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal :37-38).

Ketujuh : Hikmah

Hendaklah menghiasi dirinya dengan hikmah. Apabila kita menempuh cara ini pastilah kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, sebagaimana firman Allah:

“Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.” (QS. Al Baqarah:269)

Al Hakim (orang yang bijaksana) adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah telah menyebutkan tingkatan-tingkatan dakwah dalam firman-Nya :

Serulah (manusia) kejalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. An Nahl:125)

Dan Alla menyebutkan pula tingkatan keempat tentang berdebat dengan ahli kitab dalam firman-Nya:

ayat65.jpg

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dzalim diantara mereka.” (QS. Al ‘Ankabut:46)

(Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal:37-38)

Kedelapan : Sabar Dalam Menuntut Ilmu

Hendaklah sabar dalam menuntut ilmu, tidak terputus (ditengah jalan) dan tidak pula bosan, bahkan terus menerus menuntut ilmu semampunya. Kisah tentang kesabaran slafush shalih dalam menuntut ilmu sangatlah banyak, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu anhuma bahwa beliau ditanya oleh seseorang: “Dengan apa anda bisa mendapatkan ilmu?” Beliau menjawab: “Dengan lisan yang selalu bertanya dan hati yang selalu memahami serta badan yang tidak pernah bosan.” (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal:40 dan 61)

Bahkan sebagian dari mereka (salafus shalih) merasakan sakit yang menyebabkannya tidak bisa bangun dikarenakan tertinggal satu hadits saja. Sebagaimana terjadi kepada Syu’bah bin al Hajjaj rahimahullah, ia berkata: “Ketika aku belajar hadits dan tertinggal (satu hadits) maka akupun menjadi sakit.”

Barangsiapa mengetahui keutamaan ilmu dan merasakan kelezatannya pastilah ia selalu ingin menambah dan mengupayakannya, ia selalu lapar (ilmu) dan tidak pernah keying sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam: “ Ada dua kelompok manusia yang selalu lapar dan tidak pernah kenyang: orang yang lapar ilmu tidak pernah keying dan orang yang lapar dunia tidak pernah keying pula.” (HR. Al Hakim dll dengan sanad tsabit) (Hilyah al ‘Alim al Mu’allim, Syaikh Salim al Hialaliy hal 22-23)

Abu al ‘Aliyah rahimahullah menuturkan:”Kami mendengar riwayat (hadits) dari Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam sedang kami berada di Basrah (Iraq), lalu kamipun tidak puas sehingga kami berangkat ke kota Madinah agar mendengar dari mulut mereka (para perawinya) secara langsung.” (‘Audah ila as Sunnah, Syaikh Ali Hasan al Atsariy hal 44).

Kesembilan : Menghormati dan Menghargai Ulama

Hendaklah para penuntut ilmu menghormati dan menghargai para ulama dan berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat diantara mereka serta memberi udzur (alasan) kepada para ulama yang menurut keyakinan mereka telah berbuat kesalahan. Ini adalah masalah yang sangat penting, karena sebagian orang sengaja mencari-cari kesalahan orang lain untuk menjatuhkan mereka dimata masyarakat. Ini adalah kesalahan terbesar. (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal 41).

Hendaklah menghormati majlis (ilmu) dan menampakkan kesenangan terhadap pelajaran serta mengambil faedahnya. Apabila seorang syaikh (guru) melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan maka janganlah hal itu membuatnya jatuh dihadapanmu, karena hal ini menjadikanmu tidak lagi mendapatkan ilmunya. Siapasih orang yang tidak pernah berbuat kesalahan.?

Jangan sekali-kali memancing kemarahannya dengan “Perang urat syaraf”, yaitu menguji kemampuan ilmu dan kesabarannya. Apabila hendak berguru ke orang lain maka mintalah ijin kepadanya, karena hal ini menjadikannya selalu menghormatimu, semakin cinta dan saying kepadamu.” (Hilyah Tholibil ‘Ilmi, Bakr Abu Zaid hal:36).

Kesepuluh : Memegang Teguh Al Kitab dan As Sunnah

Wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengambil ilmu dari sumbernya yang tidak mungkin seseorang sukses bila tidak memulai darinya, yaitu:

1. Al-Qur’anul Karim; Wajib bagi para penuntut ilmu untuk berupaya membaca, menghafal, memahami dan mengamalkannya.

2. As Sunnah As Shahihah; Ini adalah sumber kedua syariat Islam (setelah Al Qur’an) dan penjelas al Qur’an Karim.

3. Sumber ketiga adalah ucapan para ulama, janganlah anda menyepelekan ucapan para ulama karena mereka lebih mantap ilmunya dari anda.

(Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hl :43,44, dan 45)

Kesebelas : At Tatsabbut dan Ats Tsabat

Termasuk adab terpenting yang wajib dimiliki oleh penuntut ilmu adalah; At Tatsabbut. Yang dimaksud dengan At Tatsabbut adalah berhati-hati dalam menukil berita dan ketika berbicara.

Adapun ats tsabat adalah sabar dan tabah untuk tidak bosan dan marah, dan agar tidak mengambil ilmu hanya secuil-secuil saja lalu ia tinggalkan, karena hal ini berdampak negatif dan menyia-nyiakan waktu tanpa faedah. (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hl :50)

Keduabelas : Berupaya Untuk Memahami Maksud Allah dan Rasul-Nya

Termasuk adab terpenting pula adalah masalah pemahaman tentang maksud Allah dan juga maksud Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam; Karena banyak orang yang diberi ilmu namun tidak diberi pemahaman. Tidak cukup hanya menghapal al Qur’an dan hadits saja tanpa memahaminya, jadi harus dipahami maksud Allah dan Rasul-Nya Shalallahu ‘Alaihi Wassalam. Alangkah banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh kaum yang berdalil dengan nash-nash yang tidak sesuai dengan maksud Allah dan Rasul-Nya Shalallahu ‘Alaihi Wassalam sehingga timbullah kesesatan karenanya. Kesalahan dalam pemahaman lebih berbahaya dari pada kesalahan dikarenakan kebodohan. Seorang yang jahil (bodoh) apabila melakukan kesalahan dikarenakan kebodohannya ia akan segera menyadarinya dan belajar, adapun seorang yang salah dalam memahami sesuatu ia tidak akan pernah merasa salah dan bahkan selalu merasa benar. (Kitab al ‘Ilmi, Syaikh Utsaimin hal :52)

Inilah sebagian dari adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu agar menjadi suri tauladan yang baik dan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, amien.

Rujukan:

Al Qur’anul Karim dan Terjemahannya, hadiah dari kerajaan Saudi Arabia.

Kitab Al Ilmi, karya Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin

Hilyah Tholibil Ilmi, karya Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid

Hilyatul ‘Alim Al Mu’allim Wa Bulghatu Ath Thalib Al Muta’allim, karya Syaikh Salim bin Ied al Hilaliy

‘Audah ‘Ila As Sunnah, karya Syaikh Ali Hasan al Attsariy

Washiyyatu Muwaddi’, karya Syaikh Husain bin ‘Audah al ‘Awayisyah


(semoga kita berkasih sayang kerana Allah)

"SALAM UKHWAH"

No comments: