Malayu – Islam Terpisahkah?

Dilema Melayu Islam…

Satu prejudis atau kenyataan?

Satu reality atau ilusi?

Mari kita bicarakannya lewat puisi

Berwancana di persada kata nan indah

Mengungkai masalah di sulaman madah

Agar dapat segalanya direnungi…

Tanpa emosi berapi-api


Pertama mari kita fikirkan…

Agama kita sama, syahadah kita serupa

Tapi mengapa mesti berpecah?

Kedua mari kita renungkan…

Bangsa kita sama, darah kita serupa

Tapi mengapa mesti bertelagah?

Darah dan syahadah boleh terpisah?


Justeru sepatutnya dengan keduannya

Lebih mudah menyatukan kita

Kerana agama dan bangsa kita sama

Akidah kita Islam, kabilah kita Melayu…

Tapi kenapa sukar benar untuk bersatu?


Dalam realitinya sungguh berbeza

Agama didakwa punca sengketa

Cintakan Islam telah dipolitikkan

Kononnya demi kepentingan kuasa dan kedudukan…

Islam disinonimkan dengan parti

Wajarkah begitu?


Cintakan bangsa turut dipersalahkan

Kasihkan watan dituduh asabiah

Melayu dan Islam bagai bertentangan

Kedua-duanya saling berkonflik

Islam menggugat semangat patriotic

Benarkah begitu?


(nukilan daripada karya Pahrol Muhammad Juoi, Dilema Melayu – Islam, Kurang Fikir atau Kurang Zikir)(semoga kita berkasih sayang kerana Allah)
HAZABE"
SALAM UKHWAH"

Wasiat Ibn Arabi Agar Tidak Memusuhi Ahli Tawhid

Berhati-hatilah engkau agar jangan memusuhi ahli lâ ilâhâ illâ Allâh, kerana ia memiliki pertolongan yang umum dari Allah. Mereka adalah para wali Allah (1). Jika mereka melakukan kesalahan dan mendatangkan ke bumi ini kesalahan yang tidak menyebabkan mereka menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah menemui mereka dengan membawa ampunan(2). Barangsiapa yang telah ditetapkan pertolongan atas dirinya, maka ia tidak boleh diperangi. Barangsiapa memusuhi Allah, maka Allah pasti mengingatkan balasannya di dunia dan di akhirat. Dan setiap orang yang tidak Allah beritakan permusuhan kepadaNya, janganlah kau jadikan musuh. Setidaknya engkau tidak mengenalinya, maka biarkanlah urusannya(3). Jika terbukti ia adalah musuh Allah, yang sudah pasti orang musyrik, maka berlepas dirilah darinya. Timbangan mu ini adalah dengan firman Allah SWT, “ Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka,”- (Al-Mujadillah 57;22).


Ketika engkau tidak mengetahui hal itu, seeloknya janganlah memusuhi hamba-hamba Allah, dan jangan pula memusuhinya kerana apa yang diucapkannya(4). Engkau hanya boleh membenci perbuatannya, bukan dirinya. Sementara itu, yang dibenci dari musuh Allah adalah dirinya. Bezakanlah antara orang yang dibenci akan dirinya ya’ni musuh Allah, dan orang yang dibenci kerana amal perbuatannya iaitu orang mukmin, atau yang tidak engkau ketahui kesudahan orang non-muslim pada waktu itu(5). Berhati-hatilah dengan firman Allah dalam suatu hadis sohih, “ Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku, maka pasti Aku isytiharkan perang atasnya.”. Jika ia tidak mengetahui perihal dirinya (wali) dan lantas memusuhinya, maka bererti ia tidak memenuhi hak Allah dalam penciptaannya (wali). Sebab, ia tidak mengetahui ilmu Allah tentang dirinya (wali) dan Allah pun tidak menjelaskan kepadanya, sehingga ia berlepas diri darinya serta menjadikannya sebagai musuh. Jika ia mengetahui keadaaan lahiriah dirinya, sekalipun ia musuh Allah dan engkau tidak mengetahuinya, maka bersahabatlah dengannya untuk menegakkan hak Allah dan jangalah memusuhinya. Bergaulah dengan hamba-hamba Allah dengan penuh kasih sayang, sepertimana Allah jua memberikan rezeki kepada orang-orang kafir dan musyrik di antara mereka melalui pengetahuanNya.


Serahkanlah segala urusan kepada-Nya, dan ketahuilah bahawa engkau berada didalam apa yang telah ditetapkan olehNya. Tebarkanlah kasih sayangmu kepada seluruh hidupan dan makhluk. Janganlah kita menyangka bahawa hidupan lain tiada manfaatnya bahkan mereka itulah (hidupan lain) mempunyai banyak manfaat dan kebaikannya. Janganlah engkau pandang apa yang ada padanya pada waktu itu sampai jelas bagimu siapa orang-orang yang benar dan engkau ketahui siapa orang-orang yang berdusta. Maka ketika itu, pastikanlah pada dirimu untuk menjadikan mereka sebagai musuh perintah Allah bagimu, di mana Allah telah mencegahmu dari mengambil musuh-Nya sebagai pemimpin. Jika keyakinan lemah memaksamu untuk berhubung dengan mereka, maka jauhilah mereka tanpa menaruh kecintaan sedikit pun kepada mereka. Tetapi, untuk menolak kejahatan yang berasal darimu secara damai, serahkanlah segala urusan kepada-Nya dan bergantunglah dalam setiap keadaan kepadaNya sampai engkau menemuiNya.


1. Mereka yang diberi pertolongan oleh Allah


2. . Konsep yang ditekan disini bukanlah kita selayaknya menghukum seseorang itu sesat dan kafir sehingga terkeluar dari agama selagi mana belum terbukti kesahihan beritanya. Penekanan tentang aspek penyujian jiwa dan pembersihan sifat-sifat yang tercela dalam diri adalah kunci utama untuk membentuk peribadi yang sentiasa membentuk mahabbah dalam masyarakat.


3. Pembuktian keIslaman seseorang adalah berdasarkan penilaian ilmu dan bukannya andaian mahupun agakkan. Sungguhpun demikian, bukanlah hak kita untuk menentukan keimanan seseorang tapi ia adalah suatu langkah yang munasabah untuk menjauhkan diri kita dari belengu golongan-golongan yang sesat.


4. Seelok-eloknya, serahkanlah segala urusan pada Allah SWT, dan sentiasalah berhusnul dzan dan berdoa agar kita dan mereka ditempatkan dalam golongan-golongan yang beramal soleh dan diterima disisi Allah.


5. Sungguhpun sudah jelas perbuatan seseorang itu melanggar syariat Allah, bukanlah hak kita menafikan peranannya yang lain selaku hamba Allah di muka bumi ini. Kerana setiap yang dijadikan oleh Allah adalah suatu kejadian yang penuh dengan rahsianya yang tersendiri.


Rujukan;

Wasiat-wasiat Ibn ‘Arabi, yang diterjemah dari buku Al-Wâshâyâ li Ibn al-‘Arabi


(semoga kita berkasih sayang kerana Allah)


HAZABE"SALAM UKHWAH"